De uitbreidingen en aanpassingen van het flexi-statuut

Ontdek hier meer over de wijziging van het flexi-statuut vanaf 1 januari 2024

 

five

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Flexi-jobs vormen een aantrekkelijke optie voor gepensioneerden vanwege de flexibele aard van de opdrachten, waarbij doorgaans enkele dagen per week wordt gewerkt. Werkgevers waarderen gepensioneerde profielen vanwege hun expertise, zelfstandigheid, betrokkenheid bij het grotere geheel en directe inzetbaarheid. Veel gepensioneerden voelen zich nog capabel en fit genoeg om te werken, en het is een populaire manier om extra inkomsten te genereren met behoud van pensioen. Vanaf 1 januari 2024 wordt het flexi-statuut uitgebreid en aangepast. De veranderingen op de arbeidsmarkt met betrekking tot flexi-jobs getuigen van een groeiend bewustzijn van de waarde en het potentieel van gepensioneerde professionals op de Belgische arbeidsmarkt.

55+ by CharlotteLauwersPhotography75 (1)

Fiscaliteit van flexi-jobs

In vergelijking met traditionele jobs zijn flexi-jobs fiscaal aantrekkelijk omdat er lagere werkgeversbijdragen worden toegepast op het loon. Ondanks de verhoging van de bijzondere werkgeversbijdrage van 25% naar 28% voor het flexi-loon en het flexi-vakantiegeld vanaf 1 januari 2024, blijft dit systeem gunstig voor de werkgever. Bovendien worden er geen werknemersbijdragen op het salaris toegepast, waardoor de flexi-werknemer geen sociale bijdragen of belastingen hoeft te betalen bij de uitvoering van een flexi-job.

Onbeperkt bijverdienen met een flexi-job?

Voor alle 65-plussers die een wettelijk pensioen ontvangen of minimaal 45 jaar hebben gewerkt, is onbeperkt bijverdienen toegestaan. Daarentegen geldt voor vroeggepensioneerden vanaf 1 januari 2024 een jaarlijks inkomensplafond van 9850 EUR wanneer ze bijverdienen via een flexi-job. Indien zij echter nog kinderen ten laste hebben, wordt het loonplafond verhoogd. Overschrijding van het loonplafond kan leiden tot vermindering of schorsing van het pensioenbedrag. Er komt binnenkort een platform dat gegevensoverdracht van de RSZ naar de Federale Overheidsdienst Pensioenen mogelijk maakt, waardoor monitoring van het inkomensplafond wordt vergemakkelijkt. Het is van essentieel belang om dit plafond zorgvuldig te volgen. Bovendien zullen flexi-werknemers nu worden vergoed volgens sectorale barema's, met uitzondering van de horeca waar het minimumloon van 11.81 EUR nog steeds van toepassing is. Deze wijziging resulteert in hogere minimumlonen dan die in 2023.

55+ by CharlotteLauwersPhotography16

Uitbreiding flexi-sectoren

Vanaf 1 januari 2024 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor flexi-jobs worden uitgebreid van 10 naar 22. Naast horeca, detailhandel, bakkerijen en chocolatiers, zullen flexi-jobs dan ook worden toegestaan in sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, eventorganisatie, uitvaartdiensten, autosector, rijscholen, voedingsindustrie en bij vastgoedmakelaars. Deze verruiming biedt gepensioneerden diverse nieuwe en flexibele mogelijkheden om bewust te kiezen voor een passende flexi-job die aansluit bij hun eigen talenten en vaardigheden.

Ben jij als gepensioneerde op zoek naar een bijverdienste of wil jij als bedrijf ontdekken hoe gepensioneerde flexi's waarde kunnen creëren op jouw werkvloer? 

Contacteer ons dan via:
gent@fiftyfiveplus.be
+32 (0)93958940