De vergrijzing in België: uitdagingen en opportuniteiten

Ontdek hier meer over de uitdagingen en opportuniteiten die gepaard gaan met het vergrijzingsfenomeen in België.

five

Wat is vergrijzing?

Vergrijzing verwijst naar de demografische trend waarbij het aandeel van ouderen in de bevolking toeneemt in verhouding tot het aantal jongeren. Vele samenlevingen worden tegenwoordig geconfronteerd met dit demografisch fenomeen. In België is deze trend al enkele decennia aan de gang en naar verwachting zal deze in de komende jaren blijven toenemen. Dit is te wijten aan een dalend geboortecijfer en een toenemende levensverwachting. Zo bedroeg in het jaar 2000 de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte in België 77,8 jaar terwijl het in 2022 steeg naar 81,7 jaar.

vergrijzing-belgie-uitdagingen-opportuniteiten

Uitdagingen

Het aandeel van de Belgische 65-plussers in de totale bevolking zal volgens diverse voorspellingen stijgen van 18% vandaag tot bijna 26% in 2040. De bevolking op beroepsactieve leeftijd ziet dan weer haar aandeel verkleinen van bijna 60% vandaag tot 53% tegen 2040. In dat jaar zullen er voor elke 65-plusser ongeveer 2 potentiële werknemers zijn, terwijl dat er vandaag ongeveer 3,2 zijn. De uitstroom van oudere werknemers richting pensioen zal in de toekomst dus toenemen waardoor een tekort dreigt te ontstaan aan arbeidskrachten in België.

Opportuniteiten voor onze arbeidsmarkt

In een wereld die steeds ouder wordt, dienen we ervoor te zorgen dat voldoende arbeidskrachten beschikbaar blijven om te werken. Het arbeidspotentieel van 55-plussers en gepensioneerden kan hierbij een waardevolle bijdrage leveren. Door langer te werken, kunnen oudere werknemers niet alleen bijdragen aan de economie, maar ook aan de samenleving als geheel. Het is onze taak om samen te werken aan het creëren van een inclusievere arbeidsmarkt waarin leeftijd geen belemmering is. Hierdoor kunnen we de vergrijzingsuitdaging transformeren in opportuniteiten voor mens en samenleving.

vergrijzing

Ervaring werkt.

Echter, terwijl de wettelijke pensioenleeftijd recentelijk verhoogd werd naar 67 jaar, neemt het aantal jong gepensioneerden net toe. In realiteit bruisen vele 55-plussers en gepensioneerden nog van ambitie, en willen ze langer werken, maar dan moeten ze kansen krijgen om hun vaardigheden in te zetten. Dan dienen we ze te begeleiden naar flexibel werkbaar werk, en behoren bedrijven te ontdekken hoe ervaring op talloze manieren waarde kan creëren. Want ervaring werkt!

Wil jij als bedrijf ontdekken hoe we deze visie in de praktijk brengen, of wil jij als 55-plusser ontdekken hoe jouw expertise het verschil kan maken in ons groeiverhaal?

Contacteer ons dan via:
gent@fiftyfiveplus.be
+32 (0)93958940