Hoe bijverdienen tijdens je pensioen?

Ontdek hier de talrijke mogelijkheden voor gepensioneerden om bij te verdienen

five

Het pensioen

In België is de wettelijke pensioenleeftijd op vandaag vastgeklikt op 65 jaar, en stijgt gradueel naar 66 jaar tegen 2025 en naar 67 jaar tegen 2030. Echter, het pensioen betekent niet per se het einde van een actieve loopbaan, maar kan net kansen scheppen om op een flexibele en bevredigende manier bij te verdienen. Er zijn verschillende redenen waarom gepensioneerden op vandaag nog zouden doorwerken na hun pensioen, zij het om actief te blijven, om sociale interacties te onderhouden, uit financiële overwegingen, of vanuit een perspectief van zingeving.

55+ by CharlotteLauwersPhotography17 (2)

Onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde?

Wie wil bijverdienen na zijn pensioen dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen om dat onbeperkt te mogen doen. Onbeperkt bijverdienen in combinatie met een pensioenbedrag is toegelaten voor gepensioneerden die minstens 65 jaar oud zijn en een rustpensioen ontvangen, of minimaal 45 jaren hebben gewerkt. Personen die niet voldoen aan één van die criteria mogen slechts beperkt bijverdienen. Hoeveel er in die gevallen kan bijverdiend worden, hangt af van verschillende factoren zoals leeftijd, het type pensioen dat men ontvangt, het soort werk dat wordt verricht, en van de gezinssituatie. Wie jonger is dan 65 jaar of geen 45 jaar heeft gewerkt, moet zijn inkomen dus goed in de gaten houden. Indien er meer wordt verdiend dan wat wettelijk is toegelaten, is de kans groot dat men een deel van het pensioenbedrag verliest.

Manieren om bij te verdienen tijdens je pensioen

Een populaire manier om bij te verdienen in combinatie met een pensioenbedrag is ongetwijfeld de flexi-job. Werkgevers betalen lagere werkgeversbijdragen op het uitbetaalde loon en het brutoloon is gelijk aan het nettoloon dat de gepensioneerde ontvangt. Flexi-jobs zijn interessant voor gepensioneerden omdat het meestal gaat om flexibele of tijdelijke opdrachten waarbij doorgaans 1 of 2 dagen in de week wordt gewerkt. Na een pensionering kan men eveneens perfect verenigingswerk verrichten, hoewel men slechts een beperkt aantal uren kan bijklussen als verenigingswerker. Tenslotte verrichten meer en meer gepensioneerden een activiteit onder een zelfstandig statuut waar zij kunnen genieten van lagere sociale bijdragen.

55+ by CharlotteLauwersPhotography25

Flexi-jobs

Het is onder meer toegelaten om via een flexi-job te werken in horeca, detailhandel, in bakkerijen, en in warenhuizen. Het flexi-jobstatuut wordt vanaf 1 januari 2024 uitgebreid naar tal van sectoren, zoals het onderwijs, leerlingenvervoer, en in de uitvaart- & eventsector. Dit zijn allen sectoren waar er een nijpend tekort bestaat aan degelijke werkkrachten, en waar gepensioneerden op een flexibele manier ingezet kunnen worden. Gepensioneerden zijn dus op vandaag zeker nog niet afgeschreven op de arbeidsmarkt. Integendeel, vele bedrijven zetten gepensioneerden graag in op de werkvloer omwille van hun expertise, hun zelfstandigheid, hun zin om bij te dragen aan het groter geheel, en hun directe inzetbaarheid. Want, ervaring werkt nu eenmaal!

Wil jij als gepensioneerde ontdekken hoe jouw expertise het verschil kan maken, en ben je op zoek naar een flexi-job?

Contacteer ons dan via:
gent@fiftyfiveplus.be
+32 (0)93958940