Naar een fantastisch 2024 met FIFTYFIVE+

Interview met Nicolas Claerhout die 55-plussers en gepensioneerden kansen wil geven op de arbeidsmarkt.

 

five

55-plussers aan het werk zetten brengt maturiteit naar de werkvloer, zorgt voor dynamischere teams en verhoogt de werkzaamheidsgraad. Met het staffingbedrijf FIFTYFIVE+ brengt Nicolas Claerhout deze interessante maar wat onzichtbare leeftijdscategorie op de radar van bedrijven.

Waarom heb je FIFTYFIVE+ opgericht?

Nicolas: “Ik heb enkele jaren in Azië gewoond en gewerkt, en daar ben ik gefascineerd geraakt door de vergrijzing als maatschappelijk thema. Het speelt daar een enorme rol, zeker in Japan, maar ook bij ons is het iets waarmee we in de nabije toekomst rekening zullen moeten houden. Toen ik terugkeerde naar België tijdens de corona-uitbraak heb ik me ook bij ons verdiept in het thema, en de data logen er niet om: de gemiddelde levensverwachting in België staat ondertussen op 81,7 jaar, en het aandeel 65-plussers in de totale bevolking zal tegen 2040 gestegen zijn naar 26%. Het wordt hier dus ook prangend: we zullen manieren moeten vinden om met een steeds ouder wordende bevolking om te gaan."

“De directe gevolgen laten zich natuurlijk raden: de komende jaren zullen er stilaan meer mensen met pensioen gaan dan er zullen instromen aan de onderkant van de leeftijdspiramide in de beroepsactieve bevolking. En dat zal een enorme impact hebben op onze arbeidsmarkt: tegen 2040 zullen er tegenover iedere 65-plusser ongeveer 2 werkende inwoners staan, vandaag zijn dat er nog 3,2. Het zal dus relatief snel gaan.”

Interview 55+ (3)

Wat zag je specifiek dat de staffingmarkt miste?

Nicolas: “Het frappante is dat we, in tijden waarin het besef toch moet zijn doorgedrongen dat iedereen langer zal moeten werken en de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar werd gebracht, net meer en meer vroeg gepensioneerden zien. Dat is een trend die we zullen moeten ombuigen. In realiteit bruisen vele 55-plussers nog van ambitie, en willen ze langer werken, maar dan moeten ze kansen krijgen om hun vaardigheden in te zetten. Ik voelde dat de staffingmarkt die specialiteit miste, die niche, die focus, die diepgang. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ervaring op talloze manieren waarde creëert op de werkvloer. Door ons heel specifiek op die markt te richten, begrijpen we de noden en wensen van 55-plussers, maar tegelijkertijd ook die van onze klanten, die hen tewerk willen stellen. We merken dat die laatsten meer en meer op zoek zijn naar matuur, loyaal en direct inzetbaar personeel."

België hinkt qua werkzaamheidsgraad achterop in West-Europa. Welke rol kan de activering van 55-plussers daarin spelen?

Nicolas: “Ik zie een essentiële rol weggelegd voor 55-plussers in het federale streven om de werkzaamheidsgraad in ons land tegen 2030 te verhogen naar 80%. Net door het feit dat de leeftijdscategorie 55-64 jaar de grootste groep uitmaakt binnen onze beroepsbevolking, en dat die gezien de huidige vergrijzingsdata alleen maar zal stijgen. In de leeftijdscategorie 55-59 zien we momenteel slechts een werkzaamheidsgraad van 73%, in Duitsland en Nederland zit dat boven de 80%. In de categorie 60 tot 64 jaar halen we slechts 39%, terwijl Duitsland en Nederland rond de 63% zitten. Als we dus de algemene werkzaamheidsgraad willen opkrikken in België, zou de activatie van 55-plussers een prioriteit moeten zijn.”

Interview 55+ (8)

Waarin verschilt het soort jobs waarin 55-plussers terechtkomen van hetgeen dat op pakweg een dertiger is gericht? 

Nicolas: “Vaak willen 55-plussers deeltijds of 4/5 werken. Uit verscheidene wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de arbeidsproductiviteit, de toegevoegde waarde per gewerkt uur, gemiddeld hoger ligt wanneer er binnen een bedrijf met deeltijdse arbeid wordt gewerkt. Vandaag werkt slechts 24% van de Belgische beroepsactieve bevolking deeltijds, en dat kan nog veel beter: in Nederland zie je dat 43% deeltijds werkt. Maar bij onze werkgevers moet die klik echt nog komen."

“Bovendien hebben 55-plussers een uniek arbeidsethos – gekenmerkt door maturiteit, directe inzetbaarheid, en hard & soft skills – waarmee ze veel te bieden hebben op de arbeidsmarkt. Dankzij hun levenservaring en geduld kunnen zij een degelijke klantenervaring aanbieden, en zijn ze geschikt om bij voorbeeld een prominente rol te spelen op een klantendienst. En omdat ze om kunnen gaan met flexibele werkschema’s passen ze evengoed in een retailomgeving. De meeste van hen hebben doorgaans immers geen kinderen meer in huis, en zien niet op tegen weekendwerk. En ga zo maar door, binnen iedere sector proberen wij werkvormen te identificeren waar 55-plussers en gepensioneerden echt in kunnen floreren."

Een 55-plusser heeft vaak nog heel andere wensen en noden dan een 65-plusser, die het pensioen in zicht krijgt. Hoe houden jullie rekening met de onderlinge verschillen in jullie doelgroep? 

Nicolas: “We werken met vier verschillende profielen, binnen twee verschillende leeftijdscategorieën. In de leeftijdscategorie 55-65 jaar zien we enerzijds de actief werkzoekenden: ze zijn plotseling, omwille van verscheidene redenen, weer op de arbeidsmarkt terechtgekomen. We zoeken dan manieren om hen terug te laten instromen. In diezelfde leeftijdscategorie zien we anderzijds ook veel latent werkzoekenden: mensen die al twintig, dertig jaar in dezelfde sector of bij dezelfde werkgever zitten, en zeggen: ‘kijk, nu is het genoeg.’ Mensen die in die laatste rechte lijn van hun loopbaan eindelijk eens iets willen doen dat overeenstemt met hun persoonlijke vaardigheden, en daarvoor nog een late carrièreswitch willen maken. Of ze willen wat dichter bij huis werken, of van voltijds naar deeltijds gaan, dat is ook vaak een drijfveer."

“Daarnaast bedienen we de gepensioneerden die op zoek zijn naar een bijverdienste. Werkgevers waarderen dat soort profielen vanwege hun loyaliteit, zelfstandigheid en directe inzetbaarheid. Ook hier zijn er twee afgelijnde profielen. De eerste zijn diegenen die zich nog te fit voelen om helemaal op rust te gaan. Dat is een interessante groep voor werkgevers. Ze zijn zeer gemotiveerd, en op zoek naar sociaal engagement: ze gaan vaak werken vanuit een zoektocht naar zingeving. En dan zijn er, tot slot, de gepensioneerden die eerder uit financiële noodzaak bij ons aankloppen. Die merken dat hun pensioenbedrag niet toereikend is, en een paar dagen per week willen werken voor extraatjes: op reis gaan, iets doen met kinderen of kleinkinderen, et cetera.”

Interview 55+ (5)

Welke voordelen heeft een werkgever om een 55-plusser in dienst te nemen? 

Nicolas: “Onze slogan luidt: ‘Ervaring werkt’. Daar zit precies de toegevoegde waarde van 55-plussers en gepensioneerden: zelfstandigheid, maturiteit, en directe inzetbaarheid. Ervaring integreren brengt rust in een team, dat is wetenschappelijk bewezen. Een intergenerationele mix, de combinatie van jongere en oudere medewerkers op de werkvloer leidt tot meer creativiteit en meer efficiëntie. Bovendien zijn 55-plussers loyaler, minder geneigd tot jobhoppen. Zo’n mature profielen zijn ook extreem stipt, en minder gevoelig voor burn-outs.”

Sinds 1 januari 2024 werd het systeem van flexi-jobs stevig aangepast, met de toevoeging van nieuwe sectoren als onderwijs, immo en events. Hoe vertaalt zich dat naar jullie aanbod?

Nicolas: “We pikken daar gretig op in. Gepensioneerden kunnen financiële ademruimte voor zichzelf creëren via het systeem van flexi-jobs. Dat is een aantrekkelijk systeem omdat zij er doorgaans onbeperkt mee mogen bijverdienen. Er gelden bovendien verlaagde werkgeversbijdragen, er worden geen werknemersbijdragen op toegepast, en ze zijn interessant omwille van de flexibele aard van de meeste opdrachten, waarbij doorgaans een paar dagen per week wordt gewerkt.”

“Het systeem breidt vanaf januari 2024 uit van 10 naar 22 sectoren, en in bepaalde daarvan zien we veel potentieel voor onze doelgroep. Flexi-jobs zullen weldra ook worden toegestaan in sectoren als het onderwijs, de kinderopvang, de eventorganisatie, uitvaartdiensten, de autosector, rijscholen, vastgoedmakelaars en de voedingsindustrie. Die verruiming biedt gepensioneerden diverse nieuwe, flexibele mogelijkheden om bewust te kiezen voor een passende flexi-job die aansluit bij hun eigen talenten en vaardigheden. De eerste pilootprojecten in de uitvaartsector en de eventsector zijn van start gegaan. Via dit flexi-systeem wordt het nu mogelijk om bepaalde knelpuntberoepen te gaan invullen door gepensioneerde profielen, fantastisch toch?”

Hoe zien jullie expansieplannen eruit? 

Nicolas: “Aangezien we nog maar een paar maanden geleden zijn opgestart, zijn we qua actieradius momenteel voornamelijk gefocust op het potentieel in de provincie Oost-Vlaanderen. We willen een toevluchtsoord zijn voor alle 55-plussers die nood hebben aan tewerkstelling: van zodra ze 55 zijn – met een vaste job - tot ver na hun pensioen – eventueel met een flexi-job voor een paar dagen per week. Voor onze klanten willen we een partij zijn die hen ontzorgt met de juiste dienstverlening, en hen ondersteunt wanneer ze nood hebben aan matuur en loyaal personeel. Maar onze ambitie is vooral gericht op het genereren van impact op de arbeidsmarkt. Zolang we voelen dat we dat hebben, blijven we doorgaan.”

Wil jij graag meer informatie over onze aanpak? 

Contacteer ons dan via:
gent@fiftyfiveplus.be
+32 (0)93958940