De verschuiving van de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2025

De wettelijke pensioenleeftijd stijgt naar 66 jaar vanaf 2025, en vanaf 2030 naar 67 jaar. Hieronder een overzicht van de gevolgen voor 55-plussers.

 

five

De pensioenleeftijd in België gaat omhoog, en dat kan heel wat vragen oproepen. In 2014 heeft de regering-Michel I besloten dat vanaf 2025 de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar stijgt, en vanaf 2030 zelfs naar 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor iedereen die na 1960 is geboren. Wat betekent die verschuiving nu concreet?

55+ by CharlotteLauwersPhotography76 (1)

Geboren in 1960 of later

Voor personen geboren in 1960, die 65 jaar worden in 2025, zal de impact van deze maatregel vrijwel direct voelbaar zijn. Zij worden 65 in 2025, net wanneer de pensioenleeftijd naar 66 gaat. Er kan gekozen worden om door te werken tot aan de vernieuwde pensioenleeftijd van 66 jaar, of met vervroegd pensioen te gaan. Bijvoorbeeld, met 42 loopbaanjaren is het mogelijk om vanaf 63 jaar met vervroegd pensioen te gaan, met 43 loopbaanjaren vanaf 61 jaar, en met 44 loopbaanjaren vanaf 60 jaar. Men kan ook besluiten om te stoppen met werken, wat een jaar zonder inkomen kan betekenen.

Voor personen geboren in de jaren 1961-1963 is de wettelijke pensioenleeftijd eveneens 66 jaar. De opties zijn doorwerken tot 66 jaar, met vervroegd pensioen te gaan, of te stoppen met werken vooraleer de wettelijke pensioenleeftijd werd bereikt.

Geboren in 1964 of later

Personen geboren in 1964 worden 66 jaar in 2030, het jaar waarin de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar stijgt. Zij kunnen opteren om te werken tot aan de pensioenleeftijd van 67 jaar, of te overwegen om met vervroegd pensioen te gaan indien genoeg loopbaanjaren werden gepresteerd. Er kan ook gekozen worden om te stoppen met werken, wat een jaar zonder inkomen kan betekenen.

Voor personen geboren in de jaren daarna is de wettelijke pensioenleeftijd vastgesteld op 67 jaar. Met genoeg loopbaanjaren kunnen zij mogelijk eerder met vervroegd pensioen, tenzij zij beslissen om vroeger te stoppen met werken.

Meer informatie hieromtrent kan gevonden worden via www.mypension.be

55+ by CharlotteLauwersPhotography10 (1)

Kansen voor 55-plussers en gepensioneerden op de arbeidsmarkt

Het is belangrijk om deze veranderingen in de pensioenleeftijd in gedachten te houden bij het plannen van je toekomst. Bij FIFTYFIVE+ helpen we 55-plussers en gepensioneerden graag bij het vinden van een passende job, ongeacht of je werkzoekende bent, vervroegd met pensioen bent gegaan, of alreeds de wettelijke pensioenleeftijd overschreden hebt. We helpen je graag bij het vinden van een voltijdse of deeltijdse job, een tijdelijke opdracht of een flexi-job.

Ben jij als 55-plusser op zoek naar een passende job, of als gepensioneerde naar een bijverdienste?

Contacteer ons dan via:
gent@fiftyfiveplus.be
+32 (0)93958940